top of page
327313873_1617489645368240_2507231493816256707_n.jpg

NYTT KONTOR

327254802_915502919608174_7806840817495174027_n.jpg

Havblikk Legesenter

Kystveien 154

4842 Arendal

Du kan bestille time i booking kalenderen. Du kan også få healing og veiledning ved å melde deg på et av Torunn sine kurs.

Healing

Healing betyr å gjøre hel. 

Energiarbeid er en metode for å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet både på det fysiske, emosjonelle og åndelige plan. Utføres i person eller som fjernhealing, begge metoder er like effektive.

D8A6ECFE-649A-4A07-AB70-519CC5174F90_edited.jpg

Mentor

 

Skreddersydde 45 minutters økter for å hjelpe deg med alle aspekter av din åndelige utvikling. Disse øktene kan gjøres i person eller via Zoom.

torunn_edited_edited_edited_edited_edited.jpg

Dyrehealing

Hjelper alle type dyr med å komme seg etter fysisk sykdom, skade og operasjoner ved å aktivisere deres eget selvhealingsystem. Utføres stort sett via fjernhealing. Avstand har ingen betydning for virkningen av healingen

We all have bad days We all stumble We are all imperfect (3).jpg

Reading

Når jeg gir en reading, leser jeg klientens energifelt.  Jeg ser jeg hvilke muligheter/potensiale de har og hva de eventuelt selv kan endre på, for å få det best mulig.  Klienten blir mer bevisst på ting som begrenser deres liv i dag.

EC97953F-CB5F-4D77-917C-B000D5C3D3AB_edited.jpg
Healing
sammendrag Bakgrunn

HEALING

Healing betyr å gjøre hel. En healer er en som ser på mennesket som en helhet hvor kropp, sjel og sinn er integrert i en energikropp. Energiarbeid er en metode for å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet både på det fysiske, emosjonelle og åndelige plan.

Målet med healing er at klienten skal bli mer aktiv i sin egen tilfriskningsprosess. Tilfriskning har sammenheng med å være i kontakt med livskraften i seg selv og i universet. Mennesket har en livskraft som kurerer, fornyer og utvikler. Kroppen er ment til å lege seg selv.

Healing er en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. En healer har evne til å kontakte energisystemet som livskraften er en del av og virker i. Ved å sanse, kjenne, se energiforstyrrelser og åpne opp for at energi blir ledet til der det er mangel eller blokkering, kan healeren hjelpe klienten til selvfriskning. Healeren er et verktøy, en kanal for universell energi. Healeren behandler ikke sykdommer eller symptomer, men ved å kanalisere den universelle kraften gis det en mulighet for klienten til å gå inn i en helbredelsesprosess. Healing erstatter ikke legehjelp. 

Animal Healing
sammendrag Bakgrunn

HEALING AV DYR

Hjelper dyr med å komme seg etter fysisk sykdom, skade og operasjoner ved å aktivisere deres eget selvhealingsystem. Ved healing av dyr utføres dette stort sett via fjernhealing. Avstander har ingen betydning for virkningen av healingen. Når dyret er hjemme i trygge omgivelser, vil dyret også være mer avslappet og derfor bedre mottakelig.

Jeg gir healing til alle slags dyr, så det har ingen betydning hva slags dyr du henvender deg for. Metoden jeg bruker under healing av dyr, er de samme som ved healing av mennesker. Healing erstatter ikke veterinær behandling.

Medium
sammendrag Bakgrunn

MEDIUM 

Helt siden jeg var barn har jeg daglig sett avdøde, men det var først i tretti års alderen jeg lærte hvordan jeg kunne kommunisere med de avdøde, og videreutvikle evnene mine. Siden 2003 har jeg blitt trent opp av noen av verdens beste lærere innenfor mediumskap, bla ved det verdenskjente Arthur Findlay Collega i UK og ved Lisa Williams Master Teacher studium.

 

Et medium er en person som er i stand til å ha kontakt med åndeverdenen. Alle mennesker er naturlig mottakelig for åndelig innflytelse, men noen er mer sensitive som gjør at de kan fungere som et medium. Et medium fungerer som et bindeledd mellom åndeverdenen og vår verden som vi kjenner den. Et medium kan kommunisere med den åndelige delen av verden på forskjellige måter. Det kan skje muntlig, skriftlig, ved syn og ved intuisjon eller magefølelse. Hvordan det skjer kommer ofte an på hva mediumet selv foretrekker. Noen tolker bilder de får opp best, mens andre tar bedre imot ord eller følelser. Man vil alltid oppfatte ting forskjellig da åndene også har forskjellige måter å kontakte mennesker på, og ikke minst forskjellige budskap.

 

For meg er det viktig å formidle på en ydmyk og respektfull måte budskapet fra den andre siden. Under en medium time opplever jeg at i kommunikasjonen mellom avdøde og deres pårørende, finner også ofte healing sted for de som mottar beskjeder fra sine kjære. En medium økt er kun til veiledning, det du bestemmer deg for å gjøre med informasjonen er opp til deg selv. Du må gjøre dine egne vurderinger om hva informasjonen betyr og hva du vil gjøre med den. Rådene kan ikke sees på som fakta og bør ikke erstatte profesjonell hjelp. 

Reading
sammendrag Bakgrunn

READING

Når jeg gir en reading, leser jeg klientens energifelt. Her ligger fortid, nåtid og noe fremtid. Det vil si at når jeg får et innblikk i en annen persons liv, ser jeg hvilke muligheter/potensiale de har og hva de eventuelt selv kan endre på, for å få det best mulig. Jeg ser også hvilke problemstillinger de står ovenfor i sine liv. Klienten blir mer bevisst på gammel frykt, gamle mønstre, blokkeringer mm. Som begrenser deres liv i dag. Dette hjelper klienten til å frigjøre seg fra gamle adferdsmønstre, og personen kan få en positiv ny start i livet.

Ansvarsfraskrivelse vedr Klarsyn/reading

Readingene jeg gir må kun oppfattes som veiledning. Det du bestemmer deg for å gjøre med informasjonen som jeg gir deg, inkludert eventuelle handlinger du utfører, er ditt eget personlige ansvar og valg. All reading og spørsmål som besvares, skal ikke på noe tidspunkt sees på som juridisk, medisinsk, økonomisk, psykologisk eller forretningsmessige fakta og det forutsettes at pasienten gjør sin egen tolkning og vurdering av informasjonen. Av juridiske grunner må vi gi deg beskjed om at readingen bare er ment som veiledning. Mine tjenester er ikke en erstatning for profesjonelle tjenester, og det anbefales at du i tillegg bør søke råd hos relevant ekspert innefor det enkelte fagområdet.

bottom of page