top of page

En kraftfull meditasjon for å møte og få healing av dine healing guider. 

Vi har alle healing guider og deres oppgave er å støtte og veilede oss gjennom livet. Healing guider er "hjelpere" og kan komme i form av erkeengler, engler, gudinner, skytsengler, mestere, forfedre, og kraftdyr. Dine healing guider elsker deg og vil deg vell, deres oppgave er å være der for deg! Det er derfor nyttig å legge til rette for dypere kontakt med dem slik at du kan få mer støtte og veiledning. Vær tålmodig i prosessen med å utvikle forholdet til dine healing guider, øvelse gjør mester! I denne healing meditasjonen veileder Torunn deg gjennom en meditasjon hvor hun legger til rette for at du skal kunne få healing og støtte fra dine healing guider. 

 

Lengde: 15:30

Salgsvilkår

 

Pkt. 2.  Partene - Org nr: 984979770 - Torunn Anthonsen Kontakt info: healertorunn@torunnanthonsen.com 

Pkt. 5.  Betaling - Betaling gjennom Vipps Bedrift eller Stripe. 

Pkt. 6.  Levering - Varer bestilles gjennom nettbutikken. Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har lastet ned eller overtatt tingen fysisk.

Pkt. 8.  Angrerett - Det er ikke angrerett på produkter som lastes ned som en digital fil. Kunden har 14 dagers angrerett på salg av fysiske produkter. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Pkt. 8.1 Avbestilling og angrerett ved kjøp av kurs -  Avbestilling skal skje minimum 10 dager før kurs start og kjøper vil da få refundert innbetalt kursavgift. Hvis ikke fristen overholdes vil kursprisen i sin helhet tilegnes Torunn Anthonsen Healing AS, dersom ikke gyldig legeerklæring kan fremvises. Hvis kjøper av andre grunner ikke kan møte til fastsatt kurs dato og ikke overholder avmeldingsfristen på 10 dager før kursstart, kan du bli ombooket til et fremtidig kurs mot et påslag på 20% av inngått kurspris. Denne kommunikasjonen må kunne dokumenteres skriftlig mellom kjøper og selger. Selger er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper om fristen er overholdt uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger kan tilbakeholde betalingen til riktig dokumentasjon er fremlagt.

Pkt. 10. Mangel ved fysiske varer - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist - Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år. Kontakt email for reklamasjon: healertorunn@torunnanthonsen.com 

Pkt. 14. Konfliktløsning - Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

bottom of page