top of page

Torunn Anthonsen er en anerkjent healer og medium fra Nittedal, Norge, godkjent av Det Norske Healerforbundet. Torunn har siden 2021 sittet i Fag Etisk Råd i DNH.  I 2019 ble Torunn sertifisert Master Teacher ved Lisa Williams International School of Spiritual Development og underviser nå studenter fra hele verden. 

I 2018 etablerte Torunn «Healing Skolen», hvor hun sammen med gjestelærere utdanner elever i hvordan de kan utvikle sine egne healing evner. Torunn mener at alle er født med evnen til å helbrede, og brenner for å hjelpe mennesker med å få tilgang til og styrke denne gaven. 

 

I 2019 ble Torunn invitert til å delta i en vitenskapelig studie om healing, utført av Universitetet i Tromsø (UiT) / Nasjonalt forskningssenter for komplementær, alternativ medisin (NAFKAM) og Sørlandet Sykehuset Arendal (SSA). Studien ble publisert i EXPLORE mars / april 2019. I år deltar Torunn som healer i en Randomized Controlled Trial organisert av UiT / NAFKAM og SSA.

quotation-mark-7228448__480.png

Mine evner er knyttet til en universell helbredende kraft, og jeg ser på meg selv som en formidler av denne kraften. Etter min mening er den helbredende kraften ikke knyttet til noe bestemt trossystem eller religion. Jeg respekterer hver persons personlige tro, og legger ikke vekt på dette temaet under behandlingen.

sammendrag Bakgrunn
0013 nett.jpg

Vision

Å være en formidler av den universelle kraften og hjelpe så mange sjeler som mulig til å leve sunne, lykkelige og målrettede liv. 

Formål

Å hjelpe mennesker til å utnytte deres naturlige evner til å heale, og dermed bidra til å styrke den kollektive bevisstheten. Det beste er når elevene begynner å tro på seg selv, sine gaver og sin ånd.

005 nett_edited.jpg
bottom of page